PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
XLII sesja Rady Miasta Helu.
Środa, 05-09-2018 Opublikował/a: Mirela Figurska Liczba wyświetleń: 760
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że 13 września 2018 r. (czwartek) zwołuję XLII sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali seminaryjnej budynku głównego Stacji Morskiej IO UG w Helu.

Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

6. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

8. Przekazanie sprzętu ratownictwa technicznego współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) Projekt uchwały nr 31/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
b)
Projekt uchwały nr 32/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy miejskiej    Hel do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Aktywny Powiat Pucki – edycja II” w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014 – 2020.

c) Projekt uchwały nr 33/2018 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Helu

d) Projekt uchwały nr 34 /2018 w sprawie wyrażenia  zgody  na  obciążenie  hipoteką  nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hel

e) Projekt uchwały nr35/2018 w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  jak i poza miejscem sprzedaży na tereniemiasta Helu.

f) Projekt uchwały  nr 36/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu.

g) Projekt uchwały  nr 37/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Helu.

h) Projekt uchwały  nr 38/2018 w sprawie użyczenia gruntu położonego w mieście Helu.

i) Projekt uchwały  nr 39/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu.

j) Projekt uchwały  nr 40/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu.

10.  Wnioski i informacje:

a)  Sprawozdanie Komisji Stypendialnej o przyznanych stypendiach za II półrocze (semestr) 2017/2018.

b)  Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania budżetu miasta za I połowę 2018 roku.

      Ocena stopnia wykonania, występujące trudności i problemy.

c)  Stan gotowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących do nowego roku szkolnego 2018/2019 (m.in.: stan techniczny, przygotowanie pomieszczeń i budynku, stan wyposażenia pracowni specjalistycznych)

d)  Zapoznanie Rady Miasta ze stanem spraw spornych z udziałem miasta Helu
oraz spraw w sądach.  

10.  Odpowiedzi na interpelacje i pytania w sprawach bieżących oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Arnold Antkowski

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6