PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
VII sesja Rady Miasta Helu.
Wtorek, 16-04-2019 Opublikował/a: Mirela Figurska Liczba wyświetleń: 433
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

                                                      

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) zwołuję VII sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.

5. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

6. Interpelacje radnych i pytania w sprawach bieżących.

7. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał.

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 34/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości
w formie darowizny;

b) projekt uchwały nr 35/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w mieście Helu;

c) projekt uchwały nr 36/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w mieście Helu;

d) projekt uchwały nr 37/2019 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu;

e) projekt uchwały nr 38/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Helu;

f) projekt uchwały nr 39/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.

10. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

11. Sprawozdania i informacje:

a) informacja o stanie sportu powszechnego w Helu za 2018 rok;

b) informacja z realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 roku;

c) ocena działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży w ZSO Hel. Możliwości diagnozy i oddziaływania w tym zakresie na terenie szkoły, realizacja elementów profilaktycznych w ramach programu szkolnego, wpływ orzeczeń i opinii specjalistycznych instytucji na proces dydaktyczno – wychowawczy;

d) informacja z przeprowadzonych działań w zakresie promocji i turystyki w 2018 roku;

e) sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz efektów jego realizacji w roku 2018.

12. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych
na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.


przewodniczący rady

/-/ Marek Chroń

materiały na sesję - https://bip.hel.eu/dokumenty/10930

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6