PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
INFORMACJA w sprawie sprzątania chodników przyległych do nieruchomości.
Środa, 04-12-2019 Opublikował/a: Dominika Garda Liczba wyświetleń: 169
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:

 

 

 

INFORMACJA w sprawie sprzątania chodników przyległych do nieruchomości.

Szanowni Państwo,
właściciele i użytkownicy nieruchomości na terenie gminy mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020)
oraz rozdziału 2 § 7 Uchwała Nr XXI/110/16 Rady Miasta Helu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie miejskiej Hel (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r., poz. 2861):

1. „Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości, w sposób obejmujący:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;
2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.”.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu oferuje kompleksową usługę z zakresu uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników, parkingów, placów, dróg dojazdowych i wewnętrznych.
Więcej informacji dostępnych w siedzibie ZZOM przy ul. Kuracyjnej 3.

Zapraszam do skorzystania z usług,

Marek Dykta
kierownik ZZOM w Helu

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
wirus.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
3
4
5
6
7
8
9
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6