PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1671 m2
Czwartek, 05-07-2018 Opublikował/a: Marek Dykta Liczba wyświetleń: 1986
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2 dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00041543/1, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-mieszkaniową:
- działka ozn. geod. nr 199/4

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. W/w nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego ulicy Przybyszewskiego. Leży w terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną.

Cena wywoławcza: 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) które należy wpłacić najpóźniej do dnia 06 września 2018 roku na rachunek Gminy Miejskiej Hel w Banku Pekao S.A. na konto 08124054001111000049157062, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 209 Urzędu Miasta, najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.00.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna na parterze budynku).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777-251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej http://bip.hel.eu/dokumenty/10254


Hel, dn.28.06.2018 roku 

Burmistrz Helu
Dr Klemens Adam Kohnke
 
 
Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
wirus.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
28
29
30
1
2
3
4
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6