PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Urząd Miasta Helu i jego organizacja
Czwartek, 29-05-2014 Opublikował/a: Urząd Miasta Liczba wyświetleń: 5975
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
grafika

Kierownikiem Urzędu Miasta Helu jest burmistrz Helu - Dr Klemens Adam Kohnke, który wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.

Misją Kierownictwa Urzędu Miasta Helu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz załatwianie spraw indywidualnych osób w sposób profesjonalny, rzetelny, skuteczny i uprzejmy, w trybie i terminach określonych przepisami prawa, przy gospodarnym wykorzystaniu środków, którymi dysponuje administracja samorządowa.

Dane teleadresowe
SIEDZIBA: ul. Wiejska 50  84-150 Hel
TELEFON: 58 677-72-40 FAX: 58 677-72-77
E-MAIL: FACEBOOK:

www.facebook.com/Urzad.Miasta.Helu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu

http://bip.hel.eu/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

epuap

/umhel/skrytka

Oficjalna strona promocyjna

miasta Helu: 

www.goHel.pl
NIP: 587-10-01-809 REGON: 000523577
Nr jednostki samorządu terytorialnego z rejestru terytorialnego "TERYT":  221101 1
Konto bankowe: Bank Pekao SA oddział w Helu
71 1240 5400 1111 0000 4919 0072
Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

 1. Kierownictwo Urzędu:
  a) burmistrz Helu - Dr Klemens Adam Kohnke,
  b) zastępca burmistrza Helu - Jarosław Pałkowski,
  c) sekretarz miasta Helu - Marek Dykta,
  d) skarbnik miasta - Teresa Rzepko.

 2. Referaty:
  a) Finansowo - Budżetowy,
  b) Organizacyjny,
  c) Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Gruntami, Geodezji  i Ochrony Środowiska.

 3. Samodzielne stanowiska pracy:
  a) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
  b) Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych,
  c) Straż Miejska.

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta (radzie Miasta Helu i burmistrzowi Helu) w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,  wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej,

2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Miasta,

3) zapewnienie organom Miasta możliwości przyjmowania, rozpatrywania  oraz załatwiania  skarg i wniosków,

4) przygotowywanie projektów i wykonywanie budżetu Miasta oraz uchwał i zarządzeń organów Miasta,

5) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady oraz posiedzeń jej komisji,

6) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

    a)   przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
    b)   prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
    c)   przechowywanie akt,
    d)   przekazywanie akt do archiwów.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
grafika
02 / 12 / 2018
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6