PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Dzieje przyjaźni - początek
Czwartek, 29-05-2014 Opublikował/a: Urząd Miasta Liczba wyświetleń: 1327
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
grafika
Dzieje przyjaźni …

Początki partnerskich więzi sięgają w naszym przypadku do roku 2001 kiedy delegacja powiatu puckiego w skład której wchodził burmistrz Helu, przebywała w powiecie Trier - Saarburg.

Tam podczas rozmów padły pierwsze słowa dotyczące możliwości współpracy miast Helu i miasta Hermeskeil. Były to jeszcze tylko idee, bez konkretów
i terminów.
hel-hermeskeil
Kilka dni później do naszego miasta przybyła grupa osób z Hermeskeil zainteresowana nawiązaniem i utrzymaniem współpracy. Ta grupa inicjatywna prowadziła już konkretne, oficjalne rozmowy w tym zakresie. Podobnie było pół roku później kiedy coraz bardziej konkretyzowały się możliwości i warunki prowadzenia partnerskich stosunków pomiędzy miastami. Obie strony uznały, ze współpraca w ramach partnerstwa będzie służyła zbliżeniu mieszkańców i wpływała na dalszy dynamiczny rozwój obu miast.

Wyrażona przez obie strony aprobata omawianej podczas spotkań roboczych współpracy partnerskiej musiała być uregulowana prawnie. Dlatego też w listopadzie 2001 roku Rada Miasta Helu, podobnie jak Rada Miasta Hermeskeil, podjęła uchwałę upoważniającą burmistrza Helu do oficjalnego podjęcia współpracy pomiędzy miastami i podpisania odpowiednich dokumentów.

4 kwietnia 2002 roku nasze miasto odwiedziła delegacja miasta Hermeskeil, której przewodniczyła pani burmistrz Ilona König. W tym dniu zostało podpisane porozumienie o współpracy jako pierwszy dokument w tym zakresie. Partnerstwo miast od tej daty prawnie rozpoczęło swoje istnienie.

Pięć miesięcy później delegacja z Helu, pod przewodnictwem burmistrza, uczestniczyła w podobnej uroczystości w Hermeskeil. W bardzo podniosłym nastroju i pięknej oprawie burmistrzowie obu stron - miast podpisali specjalnie przygotowany, pamiątkowy akt porozumienia.

Z treści dokumentu można wytyczyć cztery główne kierunki działania pokazane na ekranie. Nie oznacza to jednak, że nie można realizować innych, uznanych za potrzebne, przedsięwzięć i projektów. Powinny one jednak mieścić się w założonych celach porozumienia.

Aktualnie wśród przedsięwzięć, które zaistniały w okresie minionych 6 lat utrzymywania stosunków partnerskich jest wiele takich które łączą ludzi, instytucje i urzędy w zakresie wymiany informacji, idei oraz procedur wspierających rozwój miasta i społeczeństwa.

Wchodząc bardziej szczegółowo w osiągnięcia dokonane przez okres partnerstwa trzeba zwrócić szczególną uwagę na zaangażowanie helskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubko - Pomorskiego w promocję kultury naszego regionu i zacieśnianie współpracy ze Związkiem Krajoznawczym z Hermeskeil. Coraz szerszą gamę przedsięwzięć realizują Zespół Szkół Ogólnokształcących (w tym zarówno nauczyciele jak i uczniowie) oraz helski szpital.

Od lutego 2007 roku w Helu działa Koło Partnerskie Hel - Hermeskeil, które utrzymuje bezpośrednie kontakty z Kołem Niemiecko - Polskiego Partnerstwa Miast Hel - Hermeskeil.

Rozwija się turystyka zorganizowana i indywidualna. Helska atmosfera oraz oferta wypoczynkowa znalazły uznanie wśród mieszkańców Hermeskeil. Dla nich, mieszkających wśród malowniczych gór i dolin porośniętych lasem, cisza i spokój oraz równy i widoczny horyzont stanowi odmianę.

Współpraca z mieszkańcami to również wspólny udział w uroczystościach patriotycznych, kulturalnych a nawet religijnych. Reprezentowaliśmy nasz region w czasie Dni Helu w Hermeskeil, u nas natomiast odbył się wspaniały koncert orkiestry z Hermeskeil (56 osób). Współpraca to wspieranie właściwego prowadzenia działań szkoły, szpitala i Urzędu Miasta. To również ustanawianie symboli partnerstwa, np. kilka dni temu odsłonięty pomnik którego współorganizatorem było Zrzeszeni Kaszubsko - Pomorskie składający się z dwóch części: kotwicy jako dar Zrzeszenia i skrzyżowanych dwóch liter H (od nazw miast Hel - Hermeskeil).

Cenną inicjatywą, ciągle doskonaloną i wzbogacaną, jest wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami. Młodzież rozumiana jako przyszłość obu narodów, poznaje kulturę, ludzi i procesy zachodzące w społeczeństwach partnerskiego miasta i regionu i doświadczenia z takich wizyt będzie mogła wykorzystywać

w przyszłości. Dobrze rozwinięte partnerstwo usunie barierę językową. Nie mogę stwierdzić który język będzie obowiązywał - może wszyscy będziemy musieli uczyć się nowego - europejskiego - języka.

Wymiana doświadczeń jest najbardziej pożądaną inwestycją w całym przedsięwzięciu partnerstwa miast. Mam na uwadze doświadczenia i informacje dotyczące spraw i zjawisk w kulturze, gospodarce i administracji. Młodsi i starsi uczą się i poznają procesy zachodzące w społeczeństwie które dużo dłużej żyje w demokratycznym państwie.1
2
3
4
5
6

8
9
10
Autorem prezentacji jest Pan Mirosław Oniszczuk.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
wirus.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6