PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Opłata miejscowa "klimatyczna"
Czwartek, 17-07-2014 Opublikował/a: Marek Dykta Liczba wyświetleń: 17887
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

  TURYSTO!

PRZEBYWASZ DŁUŻEJ NIŻ 1 DOBĘ W HELU!

CZY OPŁACIŁEŚ OPŁATĘ MIEJSCOWĄ („klimatyczną”)?

 

 

 

Opłata miejscowa regulowana jest przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem opłaty miejscowej jest czasowy pobyt w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.

Pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w w/w celach.

Stawki opłaty - Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia wysokości stawek opłat obowiązujących na ich terenie. Zgodnie z powyższym Rada Miasta Helu Uchwałą Nr XXXIII/199/13 z dnia 30 października 2013 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysokości stawki dziennej opłaty miejscowej
i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu – ustaliła opłaty w wysokości 2,00 zł.

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18992/legalact/167102/18992/htmlpreview

Katalog zwolnień - Ustawa przewiduje szereg zwolnień głównie o charakterze podmiotowym.

Zwalnia się od opłaty miejscowej: osoby przebywające w szpitalach, osoby niewidome i ich przewodników; zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

Ustawa zwalnia od opłaty miejscowej osoby fizyczne, które posiadają domy letniskowe w miejscowościach,
w których pobiera się opłatę i z tego tytułu są podatnikami podatku od nieruchomości.

 

Przyjmowanie opłat – wpłaty opłaty miejscowej

Do poboru opłaty miejscowej upoważnieni zostali inkasenci - kierownicy i właściciele obiektów prowadzących usługi hotelowe (hotele, pensjonaty, kwatery, pokoje gościnne, kempingi). Osoba fizyczna, która nie uiściła opłaty miejscowej u właściciela obiektu, może dokonać tej czynności samodzielnie w Banku PeKaO SA oddział Hel, ul. Wiejska 41.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
wirus.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6