PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Regulamin konkursu pt.: "Świąteczna dekoracja helskich posesji, obiektów i balkonów 2014"
Czwartek, 18-12-2014 Opublikował/a: Elżbieta Wiekiera Liczba wyświetleń: 1190
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

REGULAMIN KONKURSU PT.:
„ŚWIĄTECZNA DEKORACJA HELSKICH POSESJI, OBIEKTÓW I BALKONÓW 2014”

 

1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i świątecznego nastroju poprzez oświetlenie posesji na zewnątrz i ozdobienie okolicznościowymi dekoracjami. W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki otoczenia w Helu. Popularyzacja konkursu przyczyni się do promocji Helu.

 

2. ORGANIZACJA KONKURSU

Właściciele posesji, obiektów i balkonów zainteresowani zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i poddać dekorację posesji, obiektu lub balkonu ocenie komisji konkursowej, która na podstawie jednakowych kryteriów wyłoni z pośród zgłoszonych najładniejszą dekorację świąteczną w danej kategorii.

Do każdego wypełnionego formularza należy załączyć zdjęcia (dowolna ilość nagrana na nośniku elektronicznym) ukazujące przystrojoną posesję, obiekt, balkon.

3. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Helu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na e-maila: .

4. UDZIAŁ W KONKURSIE

1) W konkursie mogą uczestniczyć właściciele lub użytkownicy dekoracji posesji, obiektów i balkonów zgłoszonych przez osoby fizyczne i prawne (w tym firmy i instytucje) położone na terenie miasta Hel.

2) Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w trzech kategoriach:

          a) posesje osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczych);

          b) balkony osób fizycznych w budynkach mieszkalnych (wielorodzinnych,
               jednorodzinnych i szeregowych);

          c) obiekty firm i instytucji (w tym: firmy prywatne i spółki, placówki oświaty, sklepy, itd).

3) Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez właściciela lub użytkownika udekorowanej posesji, obiektu i balkonu formularzu zgłoszeniowego (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu), w terminie określonym w pkt. 5 Regulaminu. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy składać w Urzędzie Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, pok. 104 (I piętro).

 

5. TERMIN KONKURSU

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych Regulaminu: 31.12.2014 r.

Ocena dekoracji świątecznych przez Komisję Konkursową wg kryteriów określonych w pkt. 10 Regulaminu: 07-09.01.2015 r.

Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu: 12.01.2015 r.

Wręczenie nagród: 21.01.2015 r.

 

6. NAGRODY

1) Fundatorem nagród jest Burmistrz Helu.

2) Dopuszcza się ufundowanie nagród przez sponsorów.

3) Zwycięscy konkursu w kategorii:

          a) posesja osoby fizycznej (nie prowadząca działalności gospodarczej) otrzyma
               nagrodę w postaci: Vouchera w wysokości 300 zł;

          b) balkon osoby fizycznej w budynku mieszkalnym (wielorodzinny, jednorodzinny
               i szeregowy) otrzyma nagrodę w postaci: Vouchera w wysokości 300 zł;
 
          c) obiekt firmy/instytucji (w tym: firma prywatna i spółka, placówka oświaty, sklep,
               itd) otrzyma nagrody w postaci: Vouchera w wysokości 300 zł.

7. WARUNKI KONKURSU

Warunkiem udziału w konkursie jest:

a) wykonanie dekoracji świątecznej z wykorzystaniem elementów iluminacji świetlnych;

b) podanie przez uczestnika swoich danych osobowych.

 

8. KOMISJA

1) Każdy z członków komisji dokona oddzielnej oceny punktowej każdej dekoracji posesji, obiektu i balkonu wg 5 kryteriów oceny, na przygotowanym formularzu (Załącznik Nr 2
do niniejszego Regulaminu). Na średnią ocenę każdej posesji, obiektu lub balkonu składać się będzie suma punktów przyznana przez członków komisji.

2) Komisją konkursową jest Komisja Kultury Sportu i Turystyki, Elżbieta Wiekiera, Adrian Albecki.

 

9. PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyniku konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Helu (www.goHel.pl) w BIP-ie (www.bip.hel.pl) oraz na Facebook-u Miasta Helu. Zdjęcia dostarczone przez uczestników konkursu zostaną umieszczone w galerii na stronie internetowej Urzędu Miasta Helu (www.goHel.pl) oraz Facebook-u Miasta Helu.

10. KRYTERIA OCENY

Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

11. INNE

1) Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub jego części.

2) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, aby wziąć udział w niniejszym Konkursie. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

3) Dane osobowe podane Organizatorowi w związku z uczestnictwem w niniejszym Konkursie nie będą w żadnym wypadku udostępniane podmiotom trzecim.

Załaczniki do wypełnienia są załaczone do niniejszej wiadomości.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6