PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Nadanie tytułu dla OSP Hel "Zasłużony dla Miasta Helu" przez Radę Miasta Helu - 26.02.2009 r.
Czwartek, 23-03-2017 Opublikował/a: Julia Milewczyk Liczba wyświetleń: 185
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Helu" został nadany Ochotniczej Straży Pożarnej 
Uchwałą Nr XXX/190/09 Rady Miasta Helu z dnia 26 lutego 2009 r.


UZASADNIENIE

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdza że, do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 105 ust. 5 Statutu Miasta Helu stwierdza, że uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu” podejmowane są w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów ustawowego składu rady.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu w dniach 1-3 maja 2009 roku obchodzi 50 - lecie swego istnienia i działania. Osiągnięcia Strażaków społeczników uzyskane przez kilka pokoleń działaczy ochotników mogą stanowić wzór do naśladowania.

Ochotnicza Straż Pożarna w Helu podejmuje i realizuje wiele konkretnych zadań w zakresie ochrony życia i mienia przed pożarami oraz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej, uczestniczy w życiu społecznym i rozwoju życia kulturalnego naszego miasta.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
 
1
2
3
4
5
6
 
1
2
3
4
5
6