PL EN DE
herb.png
Hel-poczatek_polski.png
Regulamin MHS-W w Helu
Czwartek, 29-05-2014 Opublikował/a: Urząd Miasta Liczba wyświetleń: 2268
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 MIEJSKIEJ HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ
W HELU

 

 1. Miejska Hala Sportowo – Widowiskowa w Helu zwana dalej Halą jest administrowana przez Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu z siedzibą przy ul. Kuracyjnej 3, zwanego dalej ZZOM.
 2. W dniach prowadzenia zajęć szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu w godz. od 8.00 do 14.55 Hala sportowa nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
 3. Korzystanie z Hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram przeprowadzenia zajęć sportowych.
 4. Warunkiem korzystania z Hali jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganieoraz posiadanie aktualnego karnetu lub dowodu uiszczenia jednorazowej opłaty.
 5. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z zajęć w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej po uprzednim podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych stosownego oświadczenia (załącznik nr 1).
 6. Korzystający z Hali ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 7. Z Hali korzystać mogą:
  • grupy zorganizowane nie przekraczające 30 osób,
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, opiekun lub trenera,
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
  • osoby fizyczne,
  • dzieci do lat 7 pod opieką osób pełnoletnich,
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 8. Z zajęć organizowanych w Hali nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi,
  • nie posiadających odpowiedniego stroju sportowego.
 9. Zabrania się wchodzenia na Halę osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających.
 10. Zabrania się wprowadzania do Miejskiej Hali Sportowo –Widowiskowej rowerów, jazdy na rolkach, deskorolkach itp.
 11. Obowiązkiem osób korzystających z Hali jest:
  • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
  • założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania Hali zabrudzeń, rys itp.),
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu Hali,
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie Hali, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
  • przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
 12. Przebywającym na terenie Hali nie wolno:
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
  • wnosić i używać sprzętu nie sportowego,
  • wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
  • wchodzić za trybuny,
  • biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 13. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z Hali.
 14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z Hali powinny odbywać się pod nadzorem nauczyciela (instruktora, trenera), wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
 15. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych wykorzystywanych w trakcie prowadzenia zajęć i odpowiada za ich właściwy stan po każdych zajęciach.
 16. Za wszelkie szkody odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
 17. Kierownik ZZOM, obsługa Hali i koordynator ds. sportu mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z Hali.
 18. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub opiekunowi i bezwzględnie obsłudze obiektu.
 20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Hali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 21. Kierownik ZZOM, obsługa Hali i koordynator ds. sportu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 22. Kierownik ZZOM Hali zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania Hali oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu w okresie ferii zimowych oraz w sezonie letnim.
 23. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.
 24. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownika ZZOM Hali lub do koordynatora ds. sportu.

 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2012 roku. 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Bez-tytułu-—-3.gif
Wybory_Samorzadowe_2018.jpg
11909797_1155666237781477_199080145_n.jpg
wif nowei.png
Informacja Turystyczna_baner_300x60 px.jpg
Banner_do_internetu_Newsletter.jpg
epuap.gif
zadaj_pytanie_s.jpg
g+.png
yo.jpg
newsletter-left.jpg
spacer-left.jpg
kamery-left.jpg
pogoda-left.jpg
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6